Princess of Wales parkiet

MDH_2798
De Prinses van Wales parkiet is rond 1870 ontdekt door de befaamde ornitholoog Frederik Waterhouse.
Deze zag in de droge binnenlanden van Australië een zwerm van deze wonderschone parkieten vliegen en schoot 2 exemplaren dood (!) om te kunnen bepalen hoe de vogel er precies uit zag.
Pas in 1883 is het John Gould die de vogel beschrijft en hem noemt naar prinses Alexandra van Denemarken.
Deze prinses werd in 1844 in Kopenhagen geboren en trouwde in 1863 met Albert Edward, de prins van Wales. Alexandra werd zodoende “prinses van Wales”, waarmee de Nederlandse benaming direct verklaard is.

Verspreidingsgebied
Prinses van Wales parkieten leven in het minst bevolkte gebied van midden Australië. Ze leven veelal in kleine groepjes en kunnen, doordat ze afhankelijk zijn van water, enorme afstanden afleggen. Juist door hun nomadisch bestaan is het niet verwonderlijk dat deze parkiet als laatste van de familie polytelis is ontdekt. De vogels kunnen een bepaald gebied plots volledig verlaten en even plots duikt hij dan op in een andere streek, waar hij gedurende tientallen jaren niet meer was opgemerkt. Om deze reden is het moeilijk een schatting te maken van hun werkelijke stand van deze soort. Ze vormen nooit grote zwermen en schijnen nergens talrijk voor te komen. Bovendien leven ze zeer geheimzinnig en verborgen en worden ze gemakkelijk over het hoofd gezien.

WAT KWEKEN WIJ?
Wij bezitten en kweken met zuivere wildkleur (groen met roze bef)de blauwe en lutino Princessen.
We houden ze samen met de Agaporniden en de valkparkieten in 1 vlucht dit levert nagenoeg geen ruzies op. Voor de kweek dienen ze echter per koppel gehouden te worden hiervoor hebben wij een aparte vlucht met daarin een schuim broedblok. Zo hebben we al meerdere malen succesvol prachtige jongen gekweekt.